27.01.2021
Langere levensduur door geklemde scharnierpennenClamped Toggle Pins

Stork IMM heeft haar zeer betrouwbare kniehefboom systeem nog verder verbeterd door deze te voorzien van geklemde scharnierpennen. Standaard voor de elektrisch aangedreven sluiteenheid, optioneel voor de hydraulische variant van 2500 kN t/m 11000 kN.

Wat zijn scharnierpennen?
De scharnierpennen zijn de cilindrische pennen in het kniehefboomsysteem van de machine die functioneren als draaipunt. Om te kunnen draaien is een minimale speling nodig tussen pen en bus. Smering tussen pen en bus zorgt voor een smeerfilm om slijtage te voorkomen.

Wat zijn “geklemde” scharnierpennen?
Om de scharnierpennen te kunnen monteren, is echter ook speling nodig tussen de pen en het deel van het scharnier dat stilstaat t.o.v. de pen. In de voormalige constructie werd de pen vastgezet met een spie. Door de minimale speling waren echter wel microbewegingen mogelijk.
Door de scharnierpen te klemmen in plaats van te zekeren met een spie, wordt de pen ook vastgezet en bovendien wordt de speling tot nul gereduceerd.

Dit heeft een aantal grote voordelen;

  • De speling in het scharnier waar de pen niet draait wordt nul. Als de speling nul is, kan er ook geen slijtage optreden. De levensduur van het kniehefboom systeem wordt hiermee aanzienlijk verlengd.
  • Er is nu maar één keer speling in plaats van twee keer, namelijk alleen waar de pen draait in de bus. De speling per draaipunt wordt dus gehalveerd. Er zitten meerdere draaipunten in het kniehefboom systeem, waardoor de totale speling significant afneemt. Dit zorgt voor een nauwkeurigere positionering van de beweegbare spanplaat bij het openlopen met hoge snelheden, dit is vooral belangrijk bij IML en de verbetering zorgt tevens voor een stillere beweging.
  • Het klemmen van de pennen leidt tot een stijvere ondersteuning van de pen waardoor het draagvlak groter wordt, de vlaktedruk lager en daarmee wordt dus ook de slijtage waar de pen wel draait minder.

Geklemde scharnierpennen


VORIG BERICHT NIEUWSOVERZICHT VOLGEND BERICHT