Onderhoudscontracten

We kunnen al onze klanten een onderhoudscontract aanbieden. Hier valt onder meer een jaarlijkse of halfjaarlijkse inspectie onder. De klant krijgt vervolgens een inspectierapport met een advies over uit te voeren reparaties.

Periodieke controles

Stork IMM raadt periodieke onderhoudscontroles aan door ervaren Stork IMM service monteurs. Deze controles worden uitgevoerd op basis van kennis, ervaring en metingen. Het grootste voordeel is dat deze onderhoudswerkzaamheden in te plannen zijn. Periodiek onderhoud verkleint de kans op ad-hoc situaties aanzienlijk en is een absolute must. In de toekomst zullen onderhoudscontracten steeds verder uitgebouwd worden om klanten nog meer zorgen te ontnemen.
Neem contact met ons op voor meer informatie
BENADER ONS