08.01.2021
Eigenaar aan het woordRené Wolfkamp

We maken kennis met René Wolfkamp, directeur van Wadinko NV en 100% aandeelhouder van Stork IMM.

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die gezonde bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Hierdoor draagt ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.
Wadinko participeert voornamelijk in de maakindustrie, zakelijke dienstverlening en logistiek door het inbrengen van risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning. Wadinko is al sinds 1999 als aandeelhouder bij Stork IMM betrokken.

René Wolfkamp directeur van Wadinko, is sinds november 2014 in dienst van de participatiemaatschappij. Daarvoor was René ruim 20 jaar CEO bij Schoeller Allibert, wereldmarktleider op het gebied van kunststof transport verpakkingen. Hij is daarnaast een aantal jaren CEO en Chairman geweest bij ESE World, Europees marktleider voor tijdelijke opslagsystemen voor afval. Een bekend gezicht dus in de kunststoffenindustrie.
Naast de zakelijke betrokkenheid van Wadinko is er dan ook sprake van grote persoonlijke affiniteit met Stork IMM. “In mijn tijd bij Schoeller Allibert heb ik veel Stork spuitgietmachines mogen kopen voor verschillende locaties. Uit eigen ervaring weet ik hoe goed de machines van Stork IMM zijn; het is een prachtig product!”

Door de jaren heen is de betrokkenheid van Wadinko bij haar participaties, en dus ook bij Stork IMM, sterk vergroot. Dit heeft geleid tot meer en betere inzichten in de organisatiestructuur bij Stork IMM, die in het verleden allerlei praktische problemen tot gevolg had, zoals te lange levertijden en onvoldoende kwaliteit. Wadinko heeft daarom een aantal verbeteracties in gang gezet.
“We hebben gaandeweg een nieuw management aangesteld en hebben de laatste jaren samen een transformatieproces uitgevoerd naar een moderne organisatiestructuur, waardoor Stork IMM momenteel veel meer klant georiënteerd te werk gaat. Het negatieve sentiment naar de verpakkingsindustrie en de coronacrisis hebben daar natuurlijk niet aan bijgedragen, maar doordat Stork IMM al vroeg schakelde was en is ze snel voorbereid op de nieuwe omstandigheden en klaargemaakt voor de toekomst. Snel schakelen, flexibel en wendbaar zijn, zijn inmiddels factoren die belangrijker zijn dan ooit.”

Wadinko ziet de gevolgen van de veranderingen terug in de klanttevredenheid die toeneemt en zich vertaalt naar een grotere orderintake. Ook technische ontwikkelingen in het afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van elektrische aandrijvingen bij grotere machines, slaan goed aan.

Wat erg opvalt is dat Stork IMM sterke verbindingen heeft. “Er zijn heel wat klanten die al jarenlang trouw zijn aan Stork IMM en daar zijn wij ook bij Wadinko erg blij mee. Bovendien zijn ook de strategische samenwerkingen met leveranciers en andere relaties erg sterk.”

Wadinko heeft al ruim 20 jaar een meerderheidsbelang in Stork IMM en is daarmee een betrouwbare en gecommitteerde aandeelhouder. Wadinko neemt echter meestal een minderheidsbelang in haar participaties en is daarom op termijn op zoek naar een tweede aandeelhouder voor Stork IMM die kan bijdragen aan verdere groei van Stork IMM.
Op de vraag hoe René 2021 ziet, geeft hij aan dat Wadinko ook de komende jaren graag betrokken wil blijven bij Stork IMM. “De perspectieven zijn goed en de medewerkers van Stork IMM kenmerken zich, ondanks de turbulente tijden, als competent en loyaal.”
“De orderportefeuille van Stork IMM is goed gevuld en we gaan er dan ook vanuit dat 2021 een goed jaar wordt.”

Website Wadinko
wadinko.nl


VORIG BERICHT NIEUWSOVERZICHT VOLGEND BERICHT