18.12.2020
TERUGBLIK 2020

Remote Service

2020 is voor de hele wereld een bijzonder jaar geweest. Begin maart werd ook Nederland getroffen door de Corona pandemie en werd Stork IMM gedwongen tot een andere bedrijfsvoering. Digitaal werken werd in een sneltreinvaart de nieuwe norm.
De impact van Corona voor onze buitendienst was erg groot. Onze verkopers en monteurs konden ineens niet meer vrij reizen en we werden gedwongen om tot creatieve oplossingen te komen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de remote service geïntensiveerd is en we hebben zelfs een aantal machines met remote ondersteuning lokaal met ondersteuning aan klanten in bedrijf kunnen laten stellen. Ook de trainingen die normaal gesproken bij ons op locatie aangeboden worden, hebben we in digitale vorm kunnen uitvoeren. We hebben laten zien dat we in staat zijn ons snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en daar met professionele, flexibele en creatieve oplossingen komen.
We hebben als groot voordeel dat wij lokale service ter beschikking hebben in diverse landen, waardoor we toch, ondanks de inreisbeperkingen, service konden verlenen. We hebben zelfs enige weken onze monteurs strategisch gehuisvest waardoor we quarantainebeperkingen konden minimaliseren en de klanten snel van dienst konden zijn.
We zijn dankbaar dat ons tot op heden ernstige ziektegevallen bespaard zijn gebleven en leven mee met degenen die ernstig getroffen zijn door de pandemie.
We zijn het jaar 2020 helaas gestart met een lagere orderportefeuille en met daarbovenop de onzekerheden rondom Corona hebben we onze organisatie al vroeg in het jaar moeten aanpassen. Dit tezamen met onze nieuwe horizontale manier van werken, waarbij verkopers en engineers als team richting de klant opereren, heeft ertoe geleid dat we als organisatie veel wendbaarder zijn en beter om kunnen gaan met veranderende marktsituaties. We zien dat al deze veranderingen als gevolg hebben dat de orderintake vanaf het derde kwartaal van dit jaar fors is gegroeid.
In onze nieuwe manier van werken staat de klantbeleving centraal. We richten ons veel meer op het externe, in plaats van alleen intern te focussen. Kortere lijnen, wendbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij sleutelfactoren.
U, als onze relatie zult dit merken doordat u meer verschillende gezichten van Stork gaat zien. Onze engineers, zodat zij nog beter kunnen inzoomen op de wensen van uw organisatie. Onze binnendienstmonteurs die ook zullen ondersteunen bij de inbedrijfstellingen op locatie zodat zij uw organisatie leren kennen en daardoor de machines nog beter naar uw wens kunnen samenbouwen, maar ook onze inkopers die de relaties met de leveranciers zullen uitbouwen, zodat wij nog sneller kunnen schakelen.
Een en ander heeft al geleid tot verkortingen van onze levertijden, verbetering van ons ontwerp en verhoging van onze kwaliteit. Bovendien zien we nog veel meer potentie om dit verder uit te bouwen in 2021. Naast de organisatorische ontwikkelingen blikken we ook met trots terug op de verdere technische ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de elektrische sluit, remote services en energiebesparingen.
We sluiten 2020 af met nog veel uit te leveren machines. Ondanks alle turbulente tijden maakt het team van Stork nog een fikse eindsprint in de laatste weken, waardoor we de dip van begin dit jaar grotendeels op kunnen vangen.


VORIG BERICHT NIEUWSOVERZICHT VOLGEND BERICHT